Registreren adres vereniging

Voorwaarden vereniging

Een vereniging kan gebruik maken van de dienstverlening van ILvA, maar moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • ILvA krijgt na de registratie een officieel akkoord van de gemeente over het recht van de vereniging op de dienstverlening.
 • De vereniging moet over een ondernemingsnummer beschikken.
 • De vereniging kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
  • Op het inzameladres van de vereniging (dit is het adres waar containers voor aangevraagd zouden worden), mogen geen personen gedomicilieerd zijn.
  • Het inzameladres van de vereniging ligt op een inzamelronde van ILvA.
  • Een vereniging krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen.

   Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Hoe aanvragen?

Registreer je vereniging. We behandelen je aanvraag zo snel mogelijk en sturen je een mail of je al dan niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Voldoet je vereniging aan de voorwaarden, dan ontvang je in de mail een pincode waarmee je daarna kan inloggen.